wtorek, 23 sierpnia 2011

Formatowanie zegara. Preferencje apletu "Zegar cyfrowy"...

Godzinę na panelu można w łatwy i szybki sposób dostosować do swoich upodobań.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na godzinie i wybieramy: Preferencje apletu "Zegar cyfrowy" ...
W polu Format zegara można skorzystać z poniższych formatowań daty i czasu.
Warto zaznaczyć że następną linię otrzymujemy po wpisaniu %n a nie \n.
W polu Format podpowiedzi zasady są podobne.
%a - skrócona nazwa dnia tygodnia (pon, pią, etc.).
%A - pełny nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, piątek, etc.).
%b - skrócona nazwa miesiąca (sie, wrz, etc.).
%B - pełna nazwa miesiąca (sierpień, wrzesień, etc.).
%c - lokalny format czasu i daty.
%d - dzień miesiąca (01 - 31).
%D - data %m/%d/%y (31/12/11).
%e - dzień miesiąca (1 - 31), bez zera.
%h - skrócona nazwa miesiąca (sie, wrz, etc.).
%H - godzina, format 24-godzinny (00 - 23).
%I - godzina, format 12-godzinny (00 - 12).
%j - dzień roku (001 - 366).
%m - numer miesiąca (01 - 12).
%M - minuta (00 - 59).
%n - tworzy kolejny wiersz.
%p - AM/PM.
%r - czas w formacie %I:%M:%S %p.
%R - czas w formacie %H:%M.
%S - sekunda (00 - 59).
%t - wstawia tab.
%T - czas w formacie %H:%M:%S.
%U - numer tygodnia w roku (00 - 52), Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia.
%w - numer dnia w tygodniu (Niedziela = 7).
%w - numer dnia w tygodniu (Niedziela = 0).
%W - numer tygodnia w roku (00 - 52), Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.
%x - lokalny format daty.
%X - lokalny format czasu.
%y - rok bez wieku (00 - 99).
%Y - rok z wiekiem (e.g. 1990)
%Z - nazwa strefy czasowej.